Akvarij

Akvarij: staklo, more/voda, žive ribe, biljke/alge i ostali organizmi.

Dijeli se na: morski, slatkovodni...

 

Morski akvarij:

Morski akvariji se dijele na akvarije umjerenih i tropskih mora i kao takve na koraljne akvarije i riblje akvarije. Koraljni akvariji ili popularno zvani REEF su najljepši i najkoloristicniji tip akvarija; riblji akvariji imaju samo ribe kao stanovnike. U akvarije umjerenih mora spada akvarij tipa : Jadranski akvarij, koji se po strukturi života razlikuje od akvarija tropskog mora. Razlicitost je i u salinitetu, kemijskim elementima u sastavu mora. Nije preporucljivo miješati organizme i ribe tropskih i umjerenih mora.

 

Slatkovodni akvarij:

Slatkovodni se akvarij dijele na hladnovodne, tropske i po biotopu tipa: "Ciklidarij" (ribe iz porodice ciklida iz Malavi i Tanganika jezera), Azijski tip koji ima pretežno ribe "Dvodihalice", Amazonski tip: Tetre (ribe plova).... hladno vodni akvarij cesto ima šarane poput "koi šarana i popularne tipove zlatnih riba.

 

 

klikni

klikni